Thứ Năm, Ngày 15 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 4 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

Hoạt Động Lễ Hội

Pháp Hội Dược Sư Thất Châu hồi thứ năm

E-mail Print PDF

Ngày mùng 13 tháng giêng năm Đinh Dậu. Tại đạo tràng Viên Giác tiếp tục Pháp Hội Dược Sư Thất Châu hồi thứ năm..

 

Đọc tiếp ...

Pháp Hội Dược Sư Thất Châu hồi thứ tư

E-mail Print PDF

Ngày 12 tháng giêng năm Đinh Dậu. Tại đạo tràng Viên Giác tiếp tục Pháp Hội Dược Sư Thất Châu hồi thứ tư. Buổi lễ do TT trụ trì Thích Đồng Văn làm sám chủ cùng chư tôn đại đức Tăng, Ni trụ trì các chùa trong và ngoài TPHCM cùng với Phật tử thập phương khắp nơi cũng về tham dự.

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Pháp Hội Dược Sư Thất Châu hồi thứ ba

E-mail Print PDF

Lúc 18 giờ ngày mùng 11 tháng giêng năm Đinh Dậu. Tại đạo tràng Viên Giác tiếp tục Pháp Hội Dược Sư Thất Châu hồi thứ ba.  

Đọc tiếp ...

Pháp Hội Dược Sư Thất Châu hồi thứ hai (Ngày 10 tháng giêng)

E-mail Print PDF

Lúc 18 giờ ngày mùng 10 tháng giêng năm Đinh Dậu. Tại đạo tràng Viên Giác tiếp tục Pháp Hội Dược Sư Thất Châu hồi thứ hai cầu Quốc thái Dân an nhân đầu năm.
 

Đọc tiếp ...

Lễ khai đàn Đại Pháp Hội Dược Sư Thất Châu - Đinh Dậu

E-mail Print PDF

Lúc 18 giờ ngày mùng 9 tháng giêng năm Đinh Dậu. Tại đạo tràng Viên Giác đã long trọng cử hành lễ khai đàn Đại Pháp Hội Dược Sư Thất Châu cầu an cho thập phương bá tánh đầu năm Đinh Dậu.

Đọc tiếp ...

Khóa lễ Kỳ An Hội (Xuân Đinh Dậu)

E-mail Print PDF

Chiều ngày 4 tháng 2 năm 2017 (nhằm mùng 8 tháng Giêng Đinh Dậu), tại đạo tràng Viên Giác, quận Tân Bình, TP.HCM đã diễn ra khóa lễ Kỳ An Hội trong năm mới với mong muốn nguyện cầu đất nước phồn vinh, mưa thuận gió hòa, mùa màng thuận lợi, chúng sanh an lạc.

 

Đọc tiếp ...

HÌNH ẢNH : CAM LỘ PHÁP HẢI HẠ NGƯƠN TAM MUỘI THỦY QUAN GIẢI ÁCH PHÁP ĐÀN

E-mail Print PDF


Ban biên tập giới trang nhà Viên Giác lưu lại những hình ảnh của lễ  hội CAM LỘ PHÁP HẢI HẠ NGƯƠN TAM MUỘI THỦY QUAN GIẢI ÁCH PHÁP ĐÀN năm Bính Thân - 2016 do đạo tràng Viên Giác tổ chức  :

 

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

KHAI ĐÀN CÚNG DƯỜNG THÁNH ĐẢN ĐỨC TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ NHƯ LAI (Bính Thân - PL 2560)

E-mail Print PDF
Buổi lễ được bắt đầu diễn ra trong không khí trang nghiêm và thành kính với nghi thức niêm hương bạch Phật, sái tịnh đàn tràng, gia trì thần chú Quán Đảnh nguyện cầu âm siêu dương thới để phụng thỉnh Đông Phương Thất Phật Như Lai quang giáng đạo tràng chứng minh công đức cho đàn tràng pháp hội.

 

Đọc tiếp ...

Cúng dường ngày vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm

E-mail Print PDF

Như đã thông báo. Vào ngày 19 tháng 9 năm Bính Thân (19-10-2016). Để tạo công đức cúng dường ngày vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, đạo tràng Viên Giác đã tổ chức khóa Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ Tát và Trì tụng thần Chú Đại Bi. Ban biên tập xin giới thiệu những hình ảnh sinh hoạt tại đạo tràng.

 

Đọc tiếp ...

GIỖ HỘI CÁC HƯƠNG LINH KÝ TỰ (ngày 29 tháng 7))

E-mail Print PDF

Vào buổi sáng lúc 8h00 ngày 31/08/2016 (nhằm 29/07 Bính Thân )  khóa tụng Kinh Kim Cang Bát Nhã, khóa lễ cúng Phật cúng Thánh và Lễ Giỗ Hội chung cho tất cả các hương linh quá vãng trong ba ngày nhằm kỳ siêu cho Cửu Huyền Thất Tổ, Lịch Đại Gia Tiên cũng như các hương linh quá vãng đang phụng thờ tại đạo tràng.

Vào lúc 13h00  Pháp hội Địa Tạng Bồ Tát được bắt đầu trong không khí trang nghiêm và thành kính với sự tham gia của chư Tăng và Phật tử thập phương tham dự. Đàn tràng chẩn tế âm linh - Phổ thí Cô Hồn - Bạt độ cửu huyền thất tổ cùng ký tự chư hương linh Siêu sanh Tịnh Độ

Dưới đây là những hình ảnh tại đạo tràng Viên Giác mà Ban biên tập ghi nhận được trong kỳ Pháp hội Đại tạng tháng bảy năm Bính Thân.
 

 

Đọc tiếp ...

Khai đàn Pháp Hội Địa Tạng Vương PL 2560 (ngày 28 tháng 7))

E-mail Print PDF

Nhằm thể hiện tinh thần “ Uống nước nhớ nguồn”, bày tỏ sự tri ân và báo ân đối với những bậc sinh thành trong mùa Vu Lan Báo Hiếu 2016 – PL 2560. Năm nay, nhân ngày vía Thánh Đản Bồ Tát Địa Tạng – Giáo Chủ Cõi U Minh, chùa Viên Giác khải kiến Pháp Hội Địa Tạng Vương và Lễ Giỗ Hội chung cho tất cả các hương linh quá vãng trong ba ngày nhằm kỳ siêu cho Cửu Huyền Thất Tổ, Lịch Đại Gia Tiên cũng như các hương linh quá vãng đang phụng thờ tại đạo tràng. Ngày 30/08/2016 ( nhằm 28/07 Bính Thân ),  Vào buổi sáng lúc 8h00 lễ khai đàn đã được diễn ra trong không khí trang nghiêm và thành kính với khóa lễ niêm đàn sái tịnh đàn tràng cung thỉnh mười phương chư Phật quang giáng đạo tràng chứng minh pháp hội.

Sau đó, vào lúc 9h30 là khóa lễ cúng Phật – Khai kinh Phụng thỉnh U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Bổn Tôn đã được diễn ra dưới sự chủ trì của TT. Thích Quảng Chơn cùng với chư tôn đức Tăng trong ban kinh sư.

Buổi chiều là khóa lễ trì tụng Kinh Địa Tạng do chư Tăng và Phật tử đồng tham gia hộ niệm nguyện cầu quốc thái dân an, nhân dân an lạc, kẻ còn người mất, hàm triêm lợi lạc, lục đạo cô hồn, siêu sanh thoát hóa.

Buổi tối là lễ Phóng Liên Đăng - Thuyết Linh và Chúc Thực
 
Sau đây là những hình ảnh về buổi lễ:

 

Đọc tiếp ...

Nhiều bài khác...

Page 3 of 36