Thứ Năm, Ngày 15 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 4 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

Hoạt Động Lễ Hội

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2561 : Lễ cung nghinh Đức Phật giáng trần ( Phần 2)

E-mail Print PDF
Ban biên tập Viengiac.vn xin giới thiệu đến chư Tôn Đức , Tăng, Ni và Phật tử thập phương những hình ảnh lễ cung thỉnh Đức Phật giáng trần.

 

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2561 : Lễ cung nghinh Đức Phật giáng trần

E-mail Print PDF

Hôm nay ngày mùng 8 tháng tư năm Đinh Dậu - PL 2561, Đạo tràng Viên Giác hân hoan đón mừng ngày ra đời của Đức Phật, ngày mà ánh sáng trí tuệ từ bi đã mang lại sự tỉnh thức cho thế giới chúng sanh. Ngày Khánh Đản này khắp bốn bể năm châu đều hoan hỷ, cả nhân loại ngập tràn hạnh phúc trong ánh từ bi . Chính vì lẽ đó, Liên Hiệp Quốc đã công nhận Lễ Phật Đản là một ngày thiêng liêng trọng đại của nhân loại mà cả thế giới đều phải kỷ niệm.

Đọc tiếp ...

Đàn tràng Cam Lộ Pháp Thực Phổ nguyện Chư Hương linh vãng sanh Tịnh Độ (Chiều 20.3)

E-mail Print PDF

Vào buổi chiều ngày 16/4/2017 nhằm này 20 tháng 3 năm Đinh Dậu đạo tràng Viên Giác đã kiến lập đàn tràng Cam Lộ Pháp Thực Phổ nguyện Chư Hương linh vãng sanh Tịnh Độ. Đàn tràng phổ thí được đặt dưới sự gia trì của TT. Thích Đồng Văn và chư tôn đức Tăng Ni Phật tử đồng tham gia trì tụng, ngưỡng mong Oai Thần của Địa Tạng Bổn Tôn cùng sức gia hộ của Kim Cang Mật Tích cho người hiện song gội ân quang khang thái, kẻ mãn phần nhờ nguyện lực siêu sanh, đem công đức đàn tràng cúng dường Giác linh Tôn sư nhân ngày húy nhật.

 

Đọc tiếp ...

Khóa lễ Phổ Phật Cúng Ngọ & Tưởng Niệm Cố TT Thích Minh Phát (Sáng 20.3)

E-mail Print PDF
Nhằm thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” bày tỏ lòng tri ân và tôn kính cũng như cảm niệm ân đức sâu dày đến một bậc thầy khả kính cố thượng tọa thượng Minh hạ Phát còn lưu lại trong tâm tư của quý Tăng – Ni và Phật tử, sáng ngày 16/4/2017 nhằm này 20 tháng 3 năm Đinh Dậu, môn đồ tứ chúng đạo tràng Viên Giác đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm cố thượng tọa tôn sư cũng chính là vị tiền nhiệm trụ trì đời thứ hai chùa Viên Giác.
 
Vào lúc 9h00, khi ba hồi chuông trống bát nhã vang lên, cũng là lúc hai hàng Phật tử trang nghiêm chắp tay thành kính cung nghinh chư tôn đức Tăng - Ni quang lâm Tổ đường niêm hương cúng dường lễ Tổ cung thỉnh giác linh thượng tọa ân sư.

Khóa lễ Phổ Phật Cúng Ngọ đã được diễn ra trong không khí trang nghiêm với sự tham gia thành kính của chư Tăng – Ni và Phật tử về tham dự hướng vọng cầu nguyện tưởng nhớ đến cố thượng tọa ân sư, một bậc thầy giới đức trang nghiêm thanh tịnh, mô phạm chốn tòng lâm biểu tượng nơi quy hướng cho Tăng Ni và Phật tử do TT. thượng Lệ hạ Trang – phương trượng chùa Định Thành đã cử hành khóa lễ cung tiến Giác Linh cố thượng tọa Thích Minh Phát trong sự trang nghiêm và thành kính với sự tham gia của chư tôn đức Tăng – Ni trong tông phong và Phật tử gần xa. Tuy thầy đã quảy dép về Tây mãi mãi nhưng những lời dạy của thầy vẫn là những lời pháp nhủ để sách tấn mọi hàng đệ tử noi theo.
 
Quảy dép về Tây chốn nghỉ ngơi,
Hạc vàng cất cánh ngắm phương trời,
Huyễn thân bỏ lại nơi trần thế,
Giã tạm hôm nay luống ngậm ngùi.

 

 

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Lễ Húy Nhật Cố Thượng Tọa Thích Minh Phát : Nghi thức Nhiễu Tháp (Ngày 19/3)

E-mail Print PDF

Vào lúc 18h00 15/4/2017 nhằm này 19 tháng 3 năm Đinh Dậu. Tại đạo tràng Viên Giác đã tiến hành nghi thức Nhiễu Tháp cúng dường dưới sự hiện diện của Chư Tôn Đức, Tăng, Ni và hàng Phật tử thập phương đến dự.
 
Ban biên tập giới thiệu vài hình ảnh của buổi lễ :

 

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Lễ Thỉnh Giác Linh cúng dường Báo tiến cố Thượng tọa Thích Minh Phát

E-mail Print PDF
Theo như chương trình đã được thông báo. Vào chiều ngày 15/4/2017 nhằm này 19 tháng 3 năm Đinh Dậu. Tại đạo tràng Viên Giác trang trọng tổ chức buổi Lễ Thỉnh Giác Linh cúng dường Báo tiến cố Thượng tọa Thích Minh Phát - nguyên trụ trì Chùa Viên Giác.

TT. thượng Lệ hạ Trang – phương trượng chùa Định Thành đã cử hành khóa lễ cung tiến Giác Linh cố thượng tọa Thích Minh Phát trong sự trang nghiêm và thành kính với sự tham gia của chư tôn đức Tăng – Ni trong tông phong và Phật tử gần xa. Tuy thầy đã quảy dép về Tây mãi mãi nhưng những lời dạy của thầy vẫn là những lời pháp nhủ để sách tấn mọi hàng đệ tử noi theo.
Đọc tiếp ...

Lễ Húy Nhật Cố Thượng Tọa Thích Minh Phát : Lễ Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ Tát (Sáng 19/3)

E-mail Print PDF

Nhằm thể hiện tinh thần “Uống nước nhớ nguồn” bày tỏ lòng tri ân và tôn kính cũng như cảm niệm ân đức sâu dày đến một bậc thầy khả kính cố thượng tọa thượng Minh hạ Phát còn lưu lại trong tâm tư của quý Tăng – Ni và Phật tử, sáng ngày 15 tháng 04 năm 2017 (nhằm 19/03 Đinh Dậu), môn đồ tứ chúng đạo tràng Viên Giác đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm cố thượng tọa tôn sư cũng chính là vị tiền nhiệm trụ trì đời thứ hai chùa Viên Giác.

 

Đọc tiếp ...

Khóa lễ thí thực cô hồn (16 tháng Giêng - Đinh Dậu)

E-mail Print PDF

Trong các khóa lễ cúng thí thực cho cô hồn, trai đàn chẩn tế được tổ chức một cách quy mô nhất. Nó bao hàm cả hai khía cạnh văn chương và triết lý, gần như tất cả tinh hoa của tư tưởng và văn học Phật Giáo Đại thừa Mật Tông được gói trọn vào đây.

Đọc tiếp ...

Hình ảnh hoàn mãn Đàn Dược Sư Thất Châu năm Đinh Dậu

E-mail Print PDF

Đàn Dược Sư Thất Châu là lễ thường xuyên được tổ chức trong những ngày đầu năm mới, cầu và chúc phúc cho mọi người khắp nơi. Từ ngày mùng 9 đến ngày 15 tháng Giêng, Những ngọn đèn Dược Sư để cháy suốt trong những ngày diễn ra lễ nhằm dâng lên cúng chư Phật mười phương và được tắt vào ngày 16 tháng Giêng.


Lễ hoàn mãn đại pháp hội Dược Sư Thất Châu được chủ trì bởi TT Thích Đồng Văn - TT Thích Quảng Chơn cùng cùng thập phương thiện tín đã cung thỉnh chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni quang lâm cử hành. Hình ảnh hoàn mãn Đàn Dược Sư  Thất Châu năm Đinh Dậu tại Chùa Viên Giác (Tân Bình – TpHCM) được ban biên tập website viengiac.vn giới thiệu đến quý phật tử sau đây:

 

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Pháp Hội Dược Sư Thất Châu : Khóa lễ kỳ quốc thái dân an

E-mail Print PDF

Sáng ngày Rằm tháng giêng năm Đinh Dậu. Tại đạo tràng Viên Giác diễn ra Pháp Hội Dược Sư Thất Châu hồi thứ bảy kỳ quốc thái dân an.

 

Đọc tiếp ...

Lễ Sám hối dược Sư và thắp đèn nguyên tiêu Diên Thọ (14 tháng giêng))

E-mail Print PDF

Ngày 14 tháng giêng năm Đinh Dậu. Tại đạo tràng Viên Giác tiếp tục Pháp Hội Dược Sư Thất Châu hồi thứ sáu Sám hối dược Sư và thắp đèn nguyên tiêu Diên Thọ . Buổi lễ do TT trụ trì Thích Đồng Văn làm sám chủ cùng chư tôn đại đức Tăng, Ni trụ trì các chùa trong và ngoài TPHCM cùng với Phật tử thập phương khắp nơi cũng về tham dự.

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Page 2 of 36