Thứ Năm, Ngày 15 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 4 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

Phật Sự

Lễ Kỳ Siêu (1.11 Ất Mùi)

E-mail Print PDF
Vào ngày 3/11 Ất Mùi (13/12/2015). Tại đạo tràng Viên Giác diễn buổi lễ :

Kỳ siêu chung thất hương linh của cụ bà Phạm Thị Tịnh (83 tuổi).

Kỳ siêu cửu huyền thất tổ của trai chủ Phan Thị Bảy pháp danh Giác Tâm


Kỳ siêu chánh tiến cụ ông Bùi Văn Phong pd Giác Phước (84 tuổi) - Phụ tiến Lê Thị Nguy (75 tuổi)

Buổi lễ do ban kinh sư chùa Viên Giác tiến hành các nghi thức cầu siêu, tụng niệm.

 
Đọc tiếp ...

Lễ Húy Kỵ cố Đại lão Hòa thượng Thích Hành Trụ (Ất Mùi)

E-mail Print PDF

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm trong nội tự với thời khóa trì Kinh A Di Đà - Cúng Phật do chư tăng đạo tràng thực hiện. Sau thời kinh cúng Phật là nghi thức tưởng niệm Giác Linh do Thượng tọa Thích Quảng Chơn chủ trì dưới sự chứng minh của chư tôn đức tăng ni tứ chúng thuộc đạo tràng đồng hộ niệm.

Đọc tiếp ...

Lễ húy nhật hương linh ông Vũ Đình Tuân, hương linh bà Đồng Thị Tuyết

E-mail Print PDF

Sáng ngày 15- 10 Ất Mùi (26/11/2015), tại Chùa Viên Giác đã diễn ra lễ húy nhật hương linh cụ ông Vũ Đình Tuân , hương linh cụ bà Đồng Thị Tuyết cùng siêu tiến cửu huyền thất tổ quá khứ tiên linh. Cảm vì nghĩa tình hiếu ân của trai chủ Phật tử nên đạo tràng Viên Giác đã cung thỉnh chư Tăng cùng câu hội về điện Phật, gia trì cầu nguyện. Buổi lễ được chư Tăng cùng ĐĐ. Thích Trí Thông hướng dẫn tụng kinh - cúng Phật - cúng linh
 
Thể theo lời yêu cầu của gia quyến, BBT xin gửi những bức ảnh của buổi lễ lên trang web của chùa, để những thân quyến của các hương linh nơi phương xa cùng nhất tâm cầu nguyện trong niềm hoan hỷ.

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Lễ hằng thuận Vincent H. Dang - Nguyễn Thị Lan

E-mail Print PDF

Sáng ngày 19/11/2015 (mùng 8 tháng 10 -Ất Mùi) tại chùa Viên Giác, quận Tân Bình, TPHCM đã diễn ra lễ hằng thuận của đôi tân lang Vincent H. Dang - tân nương Nguyễn Thị Lan dưới sự chứng minh của TT. Thích Đồng Văn – Trụ trì chùa Viên Giác cùng chư tôn đức Tăng.

 

Đọc tiếp ...

Lễ phóng sanh ( 4 tháng 10 năm Ất Mùi)

E-mail Print PDF

Chiều ngày 4 tháng 10 năm Ất Mùi. Tại đạo tràng Viên Giác đã tổ chức Lễ phóng sanh. Buổi lễ cũng được tổ chức tại khuôn viên đạo tràng Viên Giác và khu vực xung quanh dọc bờ kênh Nhiêu Lộc- Quận Tân Bình.
 

Đọc tiếp ...

Một ngày tu tập với thời khóa đảnh lễ kinh Ngũ Bách Danh và trì tụng thần chú Đại Bi

E-mail Print PDF

Nhân Thánh đản Đức Bồ tát Quán Thế Âm, ngày 19 tháng 9 ÂL (31/10/2015) Thượng tọa Thích Đồng Văn cùng chư Tăng tại đạo tràng và các trú xứ đã tổ chức một ngày tu tập với thời khóa đảnh lễ kinh Ngũ Bách Danh và trì tụng thần chú Đại Bi; nương theo hạnh nguyện Đại Bi của Đức Bồ tát Quán Thế Âm: Phóng sanh, Thí thực. Một ngày tu tập trọn vẹn từ lúc 06 giờ 30 sáng đến 20 giờ 00 với sự tham gia tu tập của nhiều Phật tử đã được thành tựu viên mãn.

Ban biên tập giới thiệu một vài hình ảnh sinh hoạt một ngày tu tập nêu trên để các Phật tử hữu duyên phương xa không đến tu tập được tùy hỷ công đức an lành hạnh phúc này.

 

Đọc tiếp ...

Page 4 of 21