Thứ Năm, Ngày 15 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 4 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

Sinh Hoạt

Đàn tràng Dược Sư Thất Châu (Hội thứ bảy)

E-mail Print PDF

Tối mùng 10-7-2016 (nhằm ngày 7 tháng 6 năm Bính Thân), là hội thứ bảy của Đàn tràng Dược Sư Thất Châu tại đạo tràng Viên Giác diễn ra buổi lễ do TT Thích Đồng Văn làm chủ lễ.

BBT giới thiệu hình ảnh buổi lễ.

 

Đọc tiếp ...

Lễ phóng sanh cầu an

E-mail Print PDF

Trong không khí trang nghiêm của Đàn tràng Dược Sư Thất Châu, chiều ngày 7 tháng 6 năm Bính Thân đạo tràng Viên Giác đã tổ chức Lễ phóng sanh khu vực xung quanh dọc bờ kênh Nhiêu Lộc- Quận Tân Bình.
 

Đọc tiếp ...

Lễ hằng thuận Hải Hưng và Ngọc Trâm

E-mail Print PDF

Nhân Đàn tràng Dược Sư Thất Châu, tại đạo tràng đã diễn ra lễ Hằng Thuận của hai Phật tử : Hải Hưng và Ngọc Trâm

Tham dự lễ còn có sự hiện diện chứng minh của chư tôn đức cùng với gia đình hai họ nhà trai - nhà gái.
 
Với sự thành tâm, nguyện sám hối nghiệp chướng, mong kết duyên tình yêu chân thành của đôi bạn trẻ, trong lời kinh nguyện cầu, đôi tân lang, tân nương đã quỳ lạy cha mẹ của hai bên như lời tạ ơn của con thảo hiếu kính với cha mẹ.
 
Đôi bạn trẻ kết duyên đã được sự chứng minh và gia trì của chư Tăng để đến với nhau trong sự hiểu biết và thương yêu, chung thủy, kính trọng.
Sau nghi thức chúc lành,   TT Thích Đồng Văn đã ban những lời giáo huấn đầy ý nghĩa đến với đôi bạn trẻ.
 
Thượng tọa nhấn mạnh: "Các con phải giữ tròn đạo hiếu với cha mẹ, xem cha mẹ của vợ chồng như cha mẹ mình. Sống cho đúng nhân cách với câu "dâu hiền, rể thảo". Các con kể từ đây không phải là một nữa mà trên quãng đường đời tiếp theo, các con là của nhau. Vì vâỵ phải biết sống nhẫn nhịn nhau, phải đối xử với nhau trên tinh thần của Đức Phật dạy..."
 
Trước hiện tiền Tam bảo, đôi bạn trẻ đã phát nguyện sống bên nhau theo tinh thần "thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn" và vui sướng nhận lãnh giấy chứng minh của chư Tăng trong buổi lễ trọng đại của cuộc đời.

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Đàn Dược Sư Thất Châu (ngày cuối)

E-mail Print PDF

Vào ngày 8, 9, 10-7-2016 (nhằm ngày 5, 6, 7 tháng 6 năm Bính Thân), tại đạo tràng Viên Giác đã tổ chức Đàn Dược Sư Thất Châu, nương vào nguyện lực Phật Dược Sư cầu nguyện Quốc Thái Dân An, mưa hòa gió thuận. Đàn tràng được diễn ra trong ba ngày với bảy hội, mỗi hội do 36 chư Tăng Ni tụng trì cùng thiện nam tín nữ hộ niệm. với sự chủ lễ của TT Thích Đồng Văn cùng toàn thể chúng hội nhất tâm cầu nguyện.

BBT giới thiệu hình một số hình ảnh ghi nhận tại ngày cuối của đàn tràng để các thiện nam tín nữ cùng tùy hỷ để được thêm phước lành.

Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. 

 

Đọc tiếp ...

Bố Tát (15.5.Bính Thân)

E-mail Print PDF

Ban biên tập giới thiệu hình ảnh chư tăng Trường hạ huân tu một ngày tại đạo tràng Viên Giác.

 

Đọc tiếp ...

Trì tụng kinh dược sư để bắt đầu mùa an cư kiết hạ

E-mail Print PDF
Ngày 21 tháng 5 năm 2016 - Nhằm ngày 16 tháng 4 năm Bính Thân - PL 2560. Các chư tôn đức Tăng đã tập trung về đạo tràng Viên Giác trì tụng kinh dược sư để bắt đầu mùa an cư kiết hạ năm nay.

Ban biên tập giới thiệu một số hình ảnh:

 

Đọc tiếp ...

Page 2 of 12