Thứ Năm, Ngày 15 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 4 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

Sinh Hoạt

THÔNG BẠCH : Vong linh ký tự tại Chùa Viên Giác

E-mail Print PDF


 

Thông Báo & Thể lệ cuộc thi "Viết Cho Mùa Hiếu Hạnh"

E-mail Print PDF

 

 

Hình ảnh sinh hoạt hằng tuần tại Chùa Viên Giác (Ngày 14-6 AL)

E-mail Print PDF

Ngày 21 tháng 7 nhằm ngày 14 tháng 6 Quý Tỵ. Tại đạo tràng Viên Giác đã và đang diễn ra các buổi sinh hoạt hằng tuần mỗi chủ nhật bắt đầu từ 14h00. Ngoài những buổi học về lễ nghi trong đạo tràng, buổi phóng sinh ...Đặc biệt là buổi lễ Quy Y được TT Thích Đồng Văn truyền trao Tam Quy Ngũ Giới cho thiện nam tín nữ sinh viên. Quy y Tam Bảo là bước đầu của người Phật tử. Để trở thành Phật tử thì chính người đó phải đến chùa nhận quy giới từ chư Tăng. Không thể người khác đi quy y thế được.

 

Đọc tiếp ...

Hình ảnh sinh hoạt hằng tuần tại Chùa Viên Giác (Mùng 7-6 AL)

E-mail Print PDF

Được sự chỉ đạo của Thầy trụ trì TT Thích Đồng Văn. Tại đạo tràng Viên Giác đã và đang diễn ra các buổi sinh hoạt hằng tuần mỗi chủ nhật bắt đầu từ 14h00. Ngoài những buổi học về lễ nghi trong đạo tràng còn có những buổi học về oai nghi của người Phật tử nhằm trao dồi thêm kiến thức tu tập cho người phật tử.  Những buổi phóng sinh cũng được tổ chức tại khuôn viên đạo tràng và khu vực xung quanh. Như trong kinh Dược Sư Lưu Ly bổn nguyện công đức dạy rằng: “Cứu thả các sinh mạng được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn.” Người phóng sinh tu phước, cứu giúp muôn loài thoát khỏi khổ ách thì bản thân không gặp các tai nạn. Đó cũng là một chủ đề trong sinh hoạt hàng tuần tại Viên Giác.

Đọc tiếp ...

THÔNG BÁO

E-mail Print PDF

 

THÔNG BÁO : Lễ truyền thọ Tam Quy - Ngũ Giới

E-mail Print PDF

 

Page 10 of 12