Thứ Năm, Ngày 15 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 4 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

Sinh Hoạt

Huân tu 1 ngày : Tụng kinh Địa Tạng Bồ Tát

E-mail Print PDF

Vào chủ nhật ngày 16/11/2014 nhằm ngày 24/9 nhuần Giáp Ngọ. Tại đạo tràng Viên Giác tổ chức huân tu 1 ngày, tung kinh Địa Tạng Bồ Tát được bắt đầu trong không khí trang nghiêm và thành kính với sự tham gia của chư Tăng và Phật tử thập phương tham dự. Đàn tràng chẩn tế âm linh - Phổ thí Cô Hồn - Bạt độ cửu huyền thất tổ cùng ký tự chư hương linh Siêu sanh Tịnh Độ

 

Đọc tiếp ...

Một ngày Huân tu Kinh Dược Sư

E-mail Print PDF

Vào lúc 8h00 ngày 9 tháng 11 năm 2014 ( nhằm ngày 17 tháng 9 nhuần- năm Giáp Ngọ) Đạo tràng Viên Giác đã kiến lập đàn tràng tổ chức khóa lễ trì tụng Kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức liên tục bảy hội trong một ngày để nguyện cầu cho cõi nước Việt Nam thạnh trị, thái bình; nhân dân an cư, lạc nghiệp; thiên tai, nhơn họa mau chấm dứt, mọi người luôn sống trong an lạc dưới ánh hào quang của mười phương chư Phật. Khóa lễ được diễn ra với các nghi thức niêm hương cầu nguyện, tụng kinh Dược Sư để hồi hướng công đức lành ấy cho khắp pháp giới chúng sanh .

 

Đọc tiếp ...

Hình ảnh sinh hoạt một ngày tu tập tại Chùa Viên Giác (30/9)

E-mail Print PDF

Nhân Thánh đản Đức Phật Dược Sư , ngày 30 tháng 9 ÂL (23/10/2014) chư Tăng tại đạo tràng và các trú xứ đã tổ chức một ngày tập trung tu tập với thời khóa miên mật : trì tụng bảy hội Kinh Dược Sư và gia trì Chú Quán Đảnh.

Mỗi hội có thời gian là 90 phút gồm có tụng một biến kinh Dược Sư và 48 biến Chú Quán Đảnh. Một ngày tu tập được thành tựu viên mãn với sự hoan hỷ của toàn thể đạo tràng.


Ban biên tập giới thiệu một vài hình ảnh sinh hoạt một ngày tu tập nêu trên để các Phật tử hữu duyên phương xa không đến tu tập được tùy hỷ công đức an lành hạnh phúc này..

 

Đọc tiếp ...

Một ngày Huân tu : Ngũ Bách Danh nhân dịp khánh đản Bổ tát Quán Thế Âm

E-mail Print PDF

Nhân Thánh đản Đức Bồ tát Quán Thế Âm, ngày 19 tháng 9 ÂL (12/10/2014) Thượng tọa Thích Đồng Văn cùng chư Tăng tại đạo tràng và các trú xứ đã tổ chức một ngày tu tập với thời khóa đảnh lễ kinh Ngũ Bách Danh và trì tụng thần chú Đại Bi; nương theo hạnh nguyện Đại Bi của Đức Bồ tát Quán Thế Âm: Phóng sanh, Thí thực. Một ngày tu tập trọn vẹn từ lúc 05 giờ 00 sáng đến 20 giờ 00 với sự tham gia tu tập của gần 400 Phật tử đã được thành tựu viên mãn.
 

Đọc tiếp ...

Một ngày Huân tu cúng dường Bồ tát Quán Thế Âm

E-mail Print PDF

Một ngày tu học ở đạo tràng Viên Giác bắt đầu từ 05h30 sáng ngày 17 tháng 6 ÂL (13/7/2014) với thời khóa khai kinh Phụng thính Bồ tát Quán Thế Âm giáng trần. Các khóa lễ lần lượt diễn ra trong khuông viên đạo tràng cho đến 20h00 cùng ngày dưới sự hướng dẫn của các thầy trong ban kinh sư chùa Viên Giác.

Đọc tiếp ...

Khóa tu học Nghi lễ Phật giáo cho Phật tử

E-mail Print PDF

Bắt đầu từ tháng 6 âm lịch. Thầy trụ trì chùa Viên Giác TT Thích Đồng Văn và thầy Thích Trí Thông mở khóa tu học Nghi lễ Phật giáo cho Phật tử tại đạo tràng lúc 14h mỗi buổi chiều Chủ nhật. Phật tử xa gần sắp xếp thời gian đến tham gia khóa học hữu ích này.

Đọc tiếp ...

Page 7 of 12