Thứ Năm, Ngày 15 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 4 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

Thuyết Pháp

Pháp Thoại: Vai Trò Quy Y Tam Bảo.

E-mail Print PDF

Sống trong cảnh giới Ta Bà thật mong manh, người con Phật luôn chọn lấy một lối đi, vạch ra một cuộc sống đầy đủ ý nghĩa và an lành, thực không phải là việc dễ. Chúng ta là khách lữ hành đang đứng trước ngã tư ngã năm, mà chưa biết cuối cùng các con đường ấy sẽ đưa đến đâu ?

Đọc tiếp ...

Lòng Tham Vi Tế Ẩn Kín

E-mail Print PDF

(Phóng ghi từ pháp thoại của Ngài Goenka tại Tu Viện “Dharma Drum” – Đài Loan)
Thiền Sư S.N. Goenka, Thích Nữ Hằng Liên dịch
Khi nhìn thấy chư Tăng - Ni xếp chân ngồi thiền định, tôi (T.Sư Goenka) nhớ lại lời dạy của đức Phật. Một lần nọ, Đức Phật hỏi rằng: “Như thế nào là pháp tôn kính đấng Giác Ngộ?” Minh chứng

với hình ảnh chư Tăng – Ni đang ngồi thiền định, Ngài dạy rằng: “đây là cách tôn kính bậc Đạo Sư.”

Đọc tiếp ...