Thứ Sáu, Ngày 6 tháng 12 năm 2019 - Nhằm ngày 11 tháng 11 năm Kỷ Hợi - PL 2563

CHƯƠNG TRÌNH : PHÁP HỘI CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT ĐỊA TẠNG - GIỖ HỘI CÁC HƯƠNG LINH KÝ TỰ

E-mail Print PDF