Thứ Sáu, Ngày 4 tháng 12 năm 2020 - Nhằm ngày 20 tháng 10 năm Canh Tý - PL 2564

CHƯƠNG TRÌNH : PHÁP HỘI CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT ĐỊA TẠNG - GIỖ HỘI CÁC HƯƠNG LINH KÝ TỰ

E-mail Print PDF