Thứ Bảy, Ngày 25 tháng 1 năm 2020 - Nhằm ngày 1 tháng 1 năm Canh Tý - PL 2563

CHƯƠNG TRÌNH : PHÁP HỘI CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT ĐỊA TẠNG - GIỖ HỘI CÁC HƯƠNG LINH KÝ TỰ

E-mail Print PDF