Thứ Năm, Ngày 16 tháng 7 năm 2020 - Nhằm ngày 26 tháng 5 năm Canh Tý - PL 2564

CHƯƠNG TRÌNH : PHÁP HỘI CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT ĐỊA TẠNG - GIỖ HỘI CÁC HƯƠNG LINH KÝ TỰ

E-mail Print PDF