Thứ Ba, Ngày 22 tháng 9 năm 2020 - Nhằm ngày 6 tháng 8 năm Canh Tý - PL 2564

CHƯƠNG TRÌNH : PHÁP HỘI CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT ĐỊA TẠNG - GIỖ HỘI CÁC HƯƠNG LINH KÝ TỰ

E-mail Print PDF