Chủ Nhật, Ngày 21 tháng 7 năm 2019 - Nhằm ngày 19 tháng 6 năm Kỷ Hợi - PL 2563

THÔNG BÁO : LỄ PHÓNG SANH & TRUYỀN GIỚI QUY Y ( ĐẠI LỄ PHẬT ĐÀN 2019)

E-mail Print PDF