Thứ Năm, Ngày 15 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 4 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2562 - Lễ tắm Phật

E-mail Print PDF

Đón mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562, các chùa thường tổ chức lễ tắm Phật. Đây là một nghi lễ quan trọng của Phật Giáo được cử hành trên toàn thế giới nhân ngày khánh đản của Đức Thế Tôn. Tương truyền rằng, khi đức Phật giáng thần đản sanh, trên không trung có chín vị rồng hân hoan phun nước tắm Phật, chư Thiên trên trời rải mưa hoa tán thán cúng dường sự ra đời của bậc giác ngộ.

Ở Ấn Độ, lễ tắm Phật đản sanh tại các tự viện đã diễn ra từ thời phong kiến sai khi đức Phật nhập diệt, các tín đồ đến viến chùa lấy nước vưới vẩy tắm rừa lên tôn tượng đồng thời tẩy trừ đi những ô nhiễm thân tâm của mình.

Ở Trung Hoa, dưới triều đình phong kiến nhà Đường và nhà Tống, lễ tắm Phật là một pháp hội rất quan trọng được tổ chức hàng năm vào ngày Phật đản sanh trong toàn thể dân chúng. Ở Nhật Bản, từ năm 840 trở về sau, mỗi năm vào ngày mùng tám tháng tư, lễ tắm Phật được tổ chức trọng thể tại hoàng cung của hoàng gia.

Ở Việt Nam, nghi lễ lắm Phật ở các chùa cũng không thể thiếu trong mỗi mùa Phật đản. Nghi thức đó được diễn ra trang nghiêm và trọng thể được các Phật tử cung kính thực hành nhằm bảy tỏ lòng tôn kính của mình đối với Như Lai, đây cũng là dịp để người con Phật quán xét thân tâm để mà gột rửa những điều cấu bẩn trong hành động, lời nói và ý nghĩ để cùng với việc tắm Phật cũng là tẩy rửa thân tâm uế trược của mình.

Vì vậy, với mong muốn tạo phước duyên lành cho mọi người được gột rửa bụi trần phiền được thân – khẩu ý thanh tịnh cũng như tái hiện lại cảnh đản sanh mưa hoa cúng dường, ngày 29 tháng 05 năm 2018 ( tức ngày Rằm tháng Tư Mậu Tuất) đạo tràng Viên Giác đã trang nghiêm thành kính cử hành khóa lễ tắm Phật dưới sự chủ trì của TT. Thích Đồng Văn cùng với chư Tăng tại đạo tràng và đông đảo Phật tử mười phương tham dự.

Sau đây BBT xin gửi tới chư Tôn Đức, Tăng Ni và Phật tử thập phương những hình ảnh của buổi lễ tắm Phật trong tuần lễ Phật Đản

 

 

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn