Chủ Nhật, Ngày 17 tháng 12 năm 2017 - Nhằm ngày 30 tháng 10 năm Đinh Dậu - PL 2561

CHƯƠNG TRÌNH : PHÁP HỘI CÚNG DƯỜNG BỒ TÁT ĐỊA TẠNG - GIỖ HỘI CÁC HƯƠNG LINH KÝ TỰ

E-mail Print PDF