Thứ Năm, Ngày 15 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 4 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

Đàn tràng Cam Lộ Pháp Thực Phổ nguyện Chư Hương linh vãng sanh Tịnh Độ (Chiều 20.3)

E-mail Print PDF

Vào buổi chiều ngày 16/4/2017 nhằm này 20 tháng 3 năm Đinh Dậu đạo tràng Viên Giác đã kiến lập đàn tràng Cam Lộ Pháp Thực Phổ nguyện Chư Hương linh vãng sanh Tịnh Độ. Đàn tràng phổ thí được đặt dưới sự gia trì của TT. Thích Đồng Văn và chư tôn đức Tăng Ni Phật tử đồng tham gia trì tụng, ngưỡng mong Oai Thần của Địa Tạng Bổn Tôn cùng sức gia hộ của Kim Cang Mật Tích cho người hiện song gội ân quang khang thái, kẻ mãn phần nhờ nguyện lực siêu sanh, đem công đức đàn tràng cúng dường Giác linh Tôn sư nhân ngày húy nhật.

 


Xin gửi những hình ảnh trang nghiêm của buổi lễ đến các Phật tử có tâm cùng góp lòng cầu nguyện.
 

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: