Chủ Nhật, Ngày 20 tháng 9 năm 2020 - Nhằm ngày 4 tháng 8 năm Canh Tý - PL 2564

Lễ Húy Nhật Cố Thượng Tọa Thích Minh Phát : Nghi thức Nhiễu Tháp (Ngày 19/3)

E-mail Print PDF

Vào lúc 18h00 15/4/2017 nhằm này 19 tháng 3 năm Đinh Dậu. Tại đạo tràng Viên Giác đã tiến hành nghi thức Nhiễu Tháp cúng dường dưới sự hiện diện của Chư Tôn Đức, Tăng, Ni và hàng Phật tử thập phương đến dự.
 
Ban biên tập giới thiệu vài hình ảnh của buổi lễ :

 

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: