Thứ Năm, Ngày 15 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 4 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

Hình ảnh hoàn mãn Đàn Dược Sư Thất Châu năm Đinh Dậu

E-mail Print PDF

Đàn Dược Sư Thất Châu là lễ thường xuyên được tổ chức trong những ngày đầu năm mới, cầu và chúc phúc cho mọi người khắp nơi. Từ ngày mùng 9 đến ngày 15 tháng Giêng, Những ngọn đèn Dược Sư để cháy suốt trong những ngày diễn ra lễ nhằm dâng lên cúng chư Phật mười phương và được tắt vào ngày 16 tháng Giêng.


Lễ hoàn mãn đại pháp hội Dược Sư Thất Châu được chủ trì bởi TT Thích Đồng Văn - TT Thích Quảng Chơn cùng cùng thập phương thiện tín đã cung thỉnh chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni quang lâm cử hành. Hình ảnh hoàn mãn Đàn Dược Sư  Thất Châu năm Đinh Dậu tại Chùa Viên Giác (Tân Bình – TpHCM) được ban biên tập website viengiac.vn giới thiệu đến quý phật tử sau đây:

 

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: