Thứ Năm, Ngày 15 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 4 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

Lễ khai đàn Đại Pháp Hội Dược Sư Thất Châu - Đinh Dậu

E-mail Print PDF

Lúc 18 giờ ngày mùng 9 tháng giêng năm Đinh Dậu. Tại đạo tràng Viên Giác đã long trọng cử hành lễ khai đàn Đại Pháp Hội Dược Sư Thất Châu cầu an cho thập phương bá tánh đầu năm Đinh Dậu.


Buổi lễ được diễn ra trong sự chứng tri của mười phương chư Phật và đặt dưới sự chứng minh của Đại lão Hòa Thượng thượng Trí hạ Quảng viện chủ Chùa Huê Nghiêm, Quận 2; cùng chư tôn Hòa thượng, chư Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni trụ trì các chùa trong và ngoài TPHCM cùng với Phật tử thập phương khắp nơi cũng về tham dự.

Điều cốt yếu trong Phật pháp là thoát ly thống khổ sanh, già, bệnh, chết. Muốn thoát ly mọi thống khổ , không một ai ngoài chúng ta có thể giải quyết được .Đức Phật như một thầy thuốc và giáo lý của Ngài là những toa thuốc, ta có uống mới lành bệnh; có tu tập mới giải thoát khổ đau. Đại Pháp Hội Dược Sư Thất Châu Cầu an Giải nghiệp nhằm tạo thuận duyên cho Phật tử và nhân dân các giới có cơ hội nhìn lại chính mình, kiểm điểm một năm qua trước bao tất bật của xã hội, của lo toan sinh kế; vì cuộc sống bản thân và gia đình, ta đã làm gì không phù hợp với nhân tâm thế đạo, từ đó phát lộ sám hối, ăn năn tu chỉnh những sai trái đã lỡ tạo, nguyện không tiếp tục gây tạo nghiệp duyên  bất thiện. Người Phật tử tu hành theo giáo lý của Đức Phật thì phải hiểu rõ được giá trị của việc “Cầu an Giải nghiệp” trên tinh thần Phật dạy mới mong an vui trong hiện tại. Và có hiểu được sự, lý “Cầu an Giải nghiệp” trên tinh thần tự chuyển hóa tâm thức, làm lành lánh dữ, ăn ở phúc đức, đối đãi với mọi người bằng tấm lòng nhân hậu, thì mới mong cầu hoàn thiện nhân cách, thọ được quả an vui trong hiện tại và tương lai thảnh thơi như sở nguyện sở cầu.

Sau khóa lễ khai kinh trì tụng Dược Sư bổn nguyện công đức, bổn tự Viên Giác thành tâm phát lộc đến quý phật tử về tham dự pháp hội.
 

 

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: