Thứ Bảy, Ngày 7 tháng 12 năm 2019 - Nhằm ngày 12 tháng 11 năm Kỷ Hợi - PL 2563

KHAI ĐÀN CÚNG DƯỜNG THÁNH ĐẢN ĐỨC TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ NHƯ LAI (Bính Thân - PL 2560)

E-mail Print PDF
Buổi lễ được bắt đầu diễn ra trong không khí trang nghiêm và thành kính với nghi thức niêm hương bạch Phật, sái tịnh đàn tràng, gia trì thần chú Quán Đảnh nguyện cầu âm siêu dương thới để phụng thỉnh Đông Phương Thất Phật Như Lai quang giáng đạo tràng chứng minh công đức cho đàn tràng pháp hội.

 


Ban biên tập giới thiệu một số hình ảnh tại buổi lễ khai đàn :


alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: