Thứ Năm, Ngày 15 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 4 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

Cúng dường ngày vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm

E-mail Print PDF

Như đã thông báo. Vào ngày 19 tháng 9 năm Bính Thân (19-10-2016). Để tạo công đức cúng dường ngày vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm, đạo tràng Viên Giác đã tổ chức khóa Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ Tát và Trì tụng thần Chú Đại Bi. Ban biên tập xin giới thiệu những hình ảnh sinh hoạt tại đạo tràng.

 

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: