Thứ Sáu, Ngày 23 tháng 10 năm 2020 - Nhằm ngày 7 tháng 9 năm Canh Tý - PL 2564

Một ngày lễ tụng Mục Liên Sám Pháp

E-mail Print PDF

Ngày 14 tháng 8 năm 2016 (Nhằm ngày 12 tháng 7)- tại đạo tràng Viên Giác có đã tổ chức một ngày Huân tu "KINH ĐẠI PHƯƠNG TIỆN PHẬT BÁO ÂN" nhân mùa lễ Vu Lan - Báo Hiếu 2016 do chư tăng Chùa Viên Giác tiến hành.  Mùa Vu Lan năm nay lại đến với những người con Phật, và đây cũng là dịp để những người làm con nhớ ơn và đền ơn đến những bậc sinh thành đã sinh ra và nuôi dưỡng chúng ta nên người. Khóa lễ Kinh Vu Lan sẽ được trì tụng mỗi buổi tối suốt lễ Vu Lan năm nay tại đạo tràng. 

Ban biên tập xin giới thiệu những hình ảnh tại đạo tràng :

 

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: