Thứ Sáu, Ngày 23 tháng 10 năm 2020 - Nhằm ngày 7 tháng 9 năm Canh Tý - PL 2564

khóa lễ Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ Tát và Trì tụng thần Chú Đại Bi

E-mail Print PDF

Từ 6h30 sáng ngày 22/7/2016 nhằm ngày 19 tháng 6 Bính Thân. Đạo tràng Viên Giác đã tổ chức khóa lễ Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ Tát và Trì tụng thần Chú Đại Bi.  Ban biện tập giới thiệu một vài hình ảnh sinh hoạt trong ngày tại đạo tràng.

 

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: