Thứ Hai, Ngày 19 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 8 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

Lễ hằng thuận Hải Hưng và Ngọc Trâm

E-mail Print PDF

Nhân Đàn tràng Dược Sư Thất Châu, tại đạo tràng đã diễn ra lễ Hằng Thuận của hai Phật tử : Hải Hưng và Ngọc Trâm

Tham dự lễ còn có sự hiện diện chứng minh của chư tôn đức cùng với gia đình hai họ nhà trai - nhà gái.
 
Với sự thành tâm, nguyện sám hối nghiệp chướng, mong kết duyên tình yêu chân thành của đôi bạn trẻ, trong lời kinh nguyện cầu, đôi tân lang, tân nương đã quỳ lạy cha mẹ của hai bên như lời tạ ơn của con thảo hiếu kính với cha mẹ.
 
Đôi bạn trẻ kết duyên đã được sự chứng minh và gia trì của chư Tăng để đến với nhau trong sự hiểu biết và thương yêu, chung thủy, kính trọng.
Sau nghi thức chúc lành,   TT Thích Đồng Văn đã ban những lời giáo huấn đầy ý nghĩa đến với đôi bạn trẻ.
 
Thượng tọa nhấn mạnh: "Các con phải giữ tròn đạo hiếu với cha mẹ, xem cha mẹ của vợ chồng như cha mẹ mình. Sống cho đúng nhân cách với câu "dâu hiền, rể thảo". Các con kể từ đây không phải là một nữa mà trên quãng đường đời tiếp theo, các con là của nhau. Vì vâỵ phải biết sống nhẫn nhịn nhau, phải đối xử với nhau trên tinh thần của Đức Phật dạy..."
 
Trước hiện tiền Tam bảo, đôi bạn trẻ đã phát nguyện sống bên nhau theo tinh thần "thuận vợ thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn" và vui sướng nhận lãnh giấy chứng minh của chư Tăng trong buổi lễ trọng đại của cuộc đời.

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: