Thứ Bảy, Ngày 24 tháng 10 năm 2020 - Nhằm ngày 8 tháng 9 năm Canh Tý - PL 2564

Khóa lễ mừng đón Phật giáng trần - Tuần lễ Phật Đản – PL2560

E-mail Print PDF

Đúng ngày mùng 08 tháng tư năm Bính Thân, tại đạo tràng Viên Giác – TpHCM đã chính thức khai mạc Tuần lễ Phật Đản – Phật lịch 2560 – Dương lịch 2016.
 
 


Tuần lễ Phật đản Phật lịch 2560 tại đạo tràng Viên Giác được mở màn bằng khóa lễ mừng đón Phật giáng trần dưới sự chủ trì của TT. Thích Đồng Văn – phương trượng chùa Viên Giác và chư tôn đức Tăng tại đạo tràng.

Tuần lễ Phật đản - Phật lịch 2560 tại đạo tràng Viên Giác còn có các hoạt động ý nghĩa như Phóng sanh bảo vệ môi trường, lễ thuyết pháp, hội diễn văn nghệ cúng dường, truyền giới quy y, lễ cung nghinh và chiêm bái xá lợi, trao quà từ thiện cho các gia đình nghèo sẽ được diễn ra trong mùa lễ đản sanh này.

 

 

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: