Thứ Tư, Ngày 19 tháng 2 năm 2020 - Nhằm ngày 26 tháng 1 năm Canh Tý - PL 2563

Hình ảnh : Thọ Trai nhân lễ húy kỵ lần thứ 20 ngày viên tịch của cố TT Thích Minh Phát

E-mail Print PDF

Nhân lễ húy kỵ lần thứ 20 ngày viên tịch và 61 năm đáo tuế của Thầy. Các cấp chính quyền sở tại đến đạo tràng thắp nén hương để tưởng nhớ về Thầy và sau đó dùng buổi cơm chay cùng phật tử tại chùa.

 

Ban biên tập giới thiệu những hình này.

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: