Thứ Hai, Ngày 19 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 8 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

Hình ảnh : Những hiện vật và tư liệu về cố TT Thích Minh Phát lúc sanh tiền

E-mail Print PDF

Nhân lễ húy kỵ lần thứ 20 ngày viên tịch và 61 năm đáo tuế của Thầy. Vào lúc 8 giờ sáng ngày 17 tháng 3 năm Bính Thân, đạo tràng Viên Giác đã chú nguyện khai mạc phòng trưng bày những hình ảnh và tư liệu về cuộc đời Thầy - Đại sư Thích Minh Phát. Những hiện vật này đã được lưu giữ suốt 20 năm qua, cùng với những hiện vật, đạo tràng đã phụng thỉnh Linh cốt Thầy rời khỏi Bảo tháp Đẳng Quan để cung phụng nơi phòng trưng bày cho bốn chúng chiêm lễ.

Buổi lễ khai mạc được sự quang lâm chứng minh của Chư tôn đức tăng ni: Hòa thượng Thích Minh Cảnh - viện chủ Tu viện Huệ Quang - Q. Tân Phú; Hòa thượng Thích Huệ Minh - viện chủ Chùa Giác Uyển - Q. Phú Nhuận; Thượng tọa Thích Đồng Bổn - trụ trì Chùa Xá Lợi - Q. 3; Thượng tọa Thích Đức Tiến - trụ trì Chùa Đa Phúc - Hà Nội; Ni trưởng Thích Như Đức - trụ trì Chùa Dược Sư - Q. Bình Thạnh cùng môn đồ pháp quyến của cố Thượng tọa. Tất cả mọi người đều bùi ngùi trước những hành ảnh thân thương, những di vật kỷ niệm và trước Linh cốt một vị hành Bồ tát hạnh khả kính.

Ban biên tập giới thiệu những hình buổi khai mạc phòng trưng bày một số hiện vật và tư liệu về thầy.

 

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt