Thứ Hai, Ngày 26 tháng 10 năm 2020 - Nhằm ngày 10 tháng 9 năm Canh Tý - PL 2564

Hình ảnh khóa lễ cúng dường Giác Linh và Phụng thỉnh Linh cốt Thầy hoàn nhập Bảo Tháp Đẳng Quan

E-mail Print PDF

Tối ngày 20 tháng 03 năm Bính Thân. Tại chùa Viên Giác, các  chư Tăng Ni môn đồ đệ tử và thập phương tín chúng Phật tử đã thành kính khóa lễ Kinh A Di Đà cúng dường Giác linh và Phụng thỉnh Linh cốt Thầy hoàn nhập bảo tháp Đẳng Quan, viên mãn Đại lễ Kỷ niệm 20 năm ngày viên tịch và 60 năm đáo tuế của Thầy - Đại sư Thích Minh Phát.


 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: