Thứ Hai, Ngày 19 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 8 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

Lễ phóng sanh cầu an

E-mail Print PDF
Đức Phật đã dạy: "Phóng sanh là một hành động cụ thể thể hiện tinh thần bất bạo động và tôn trọng sự sống. Cứu chuộc mạng sống của những chúng sanh đang bị giam cầm. Việc phóng sanh có thể trưởng dưỡng tấm lòng từ bi của mình, là điều kiện để khởi lên lòng bi mẫn, trân quý sanh mạng của loài vật như sanh mạng của chính mình."
 
Kinh Dược Sư Lưu Ly bổn nguyện công đức dạy rằng: "Cứu thả các sanh mạng được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn." Người phóng sanh tu phước, cứu giúp muôn loài thoát khỏi khổ ách thì bản thân không gặp các tai nạn.
 
Trong Kinh Luận Đại Trí Độ dạy rằng: "Trong tất cả các tội ác, tội sát sanh là nặng nhất. Trong tất cả các công đức, không giết hại là công đức lớn nhất." 
 
Phóng sanh có thể nuôi dưỡng lòng từ bi của chúng ta. Trong khi thực hiện việc phóng sanh, chúng ta nhân đó có thể thấu hiểu được chân lý vạn vật đều bình đẳng, đều có cảm giác, đều có tánh Phật, đều có thể thành Phật. Nhờ đó, chúng ta có thể khởi tâm từ bi cứu giúp sanh mạng muôn loài, thực tập làm các điều thiện trách các điều ác.
 
Phóng sanh không những có lợi ích cho bản thân và quý vị còn hồi hướng phước báu này cho thân bằng quyết thuộc của mình tránh đi những oan trái và thiết lập cuộc sống an lạc và hạnh phúc hơn.
 
Trong không khí trang nghiêm của LỄ KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY VIÊN TỊCH & 61 NĂM ĐÁO TUẾ CỦA CỐ TT THÍCH MINH PHÁT  Để tạo cơ duyên lành cho những ai muốn gieo trồng hạt giống thiện lành và hóa giải những oan trái từ nhiều kiếp sống trong quá khứ và hiện tại. Đạo Tràng Viên Giác đã tổ chức chương trình phóng sanh cầu an nhân dịp lễ này.

Chiều Ngày 24 tháng 4 năm 2016 - Nhằm ngày 18 tháng 3 năm Bính Thân, tại chùa Viên Giác đã tổ chức buổi lễ phóng sanh với sự tham gia đông đủ các chư tăng,ni và các phật tử. Dưới sự kết hợp với chính quyền địa phương, công tác bảo vệ trật tự các tuyến đường mà đoàn người đi qua của các cơ quan chức năng hổ trợ rất tốt.
 
Ban biên tập xin giới thiệu một số hình ảnh hoạt động trong ngày.
 

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt