Thứ Hai, Ngày 19 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 8 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

Khóa lễ mông sơn thí thực - Phổ thí pháp giới hữu tình (Tháng giêng Bính Thân)

E-mail Print PDF

Trong các khóa lễ cúng thí thực cho cô hồn, trai đàn chẩn tế được tổ chức một cách quy mô nhất. Nó bao hàm cả hai khía cạnh văn chương và triết lý, gần như tất cả tinh hoa của tư tưởng và văn học Phật Giáo Đại thừa Hiển Mật được gói trọn vào đây.
 
Cũng vậy khi Đại Pháp Hội Dược Sư Thất Châu đã hoàn mãn, khóa lễ thí thực cô hồn cũng không ngoại lệ. Vào lúc 14 giờ ngày 16 tháng Giêng năm Bính Thân, trai đàn chẩn tế cô hồn phổ thí pháp giới hữu tình cũng đã thiết lập.
 


Gia trì sư sám chủ đàn tràng là thượng tọa Thích Đồng Văn - Trú trì đạo tràng Viên Giác cùng với sự tham gia hiệp lực cầu nguyện của chư tôn đức Tăng.
 
Với ý nghĩa tạo phước duyên lành thù thắng và nương vào oai lực của Đàn Tràng Pháp Hội Dược Sư Thất Châu viên mãn, đạo tràng Viên Giác đã tổ chức khóa lễ mông sơn thí thực phổ thí pháp giới hữu tình, giải oan thích kiết, siêu sanh Lạc Quốc với mục đích cầu siêu cho chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, chư vị hương linh, tiền hậu công đức, sáng lập trùng tu, hội viên quá cố, hương linh ký tự, vong linh vô danh, pháp giới cô hồn nương vào oai đức của Thất Phật Dược Sư siêu sanh thoát hóa.
 
Đàn tràng pháp hội được đặt dưới sự cử hành của TT. Thích Đồng Văn và chư tôn đức Tăng chùa Viên Giác tham gia trì tụng. Nguyện nương vào oai lực quang minh của Đức Đại Y Vương nguyện cầu cho cõi nước Việt Nam luôn thanh bình và nhân dân luôn được ấm no, hạnh phúc trong ánh hào quang của mười phương chư Phật.

 

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: