Thứ Năm, Ngày 2 tháng 7 năm 2020 - Nhằm ngày 12 tháng 5 năm Canh Tý - PL 2564

Khai Đàn Dược Sư Thất Châu chùa Viên Giác (Xuân Bính Thân)

E-mail Print PDF

Trong không khí linh thiêng nơi bản tự hòa chung với tâm nguyện của Chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử khóa lễ diễn ra với những nghi thức truyền thống của Phật giáo, cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh dị độ.
Với tâm nguyện cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, gia đình hạnh phúc, ngày 16/02/2016 (nhằm ngày 9 tháng Giêng năm Bính Thân) chùa Viên Giác số 193 Bùi Thị Xuân, P.1, Q.Tân Bình, Tp.HCM đã khai đàn Pháp hội Dược Sư Thất Châu Xuân Bính Thân cầu an cho thập phương bá tánh đầu năm.Trong không khí linh thiêng nơi bản tự hòa chung với tâm nguyện của Chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử khóa lễ diễn ra với những nghi thức truyền thống của Phật giáo, cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh dị độ.

Khóa lễ được bắt đầu diễn ra với nghi thức dâng hương cúng Phật, sái tịnh đàn tràng, nguyện cầu âm siêu dương thới để phụng thỉnh Đông Phương Thất Phật Như Lai quang giáng đạo tràng chứng minh công đức cho buổi lễ thập phần viên mãn.

Buổi lễ được diễn ra trong sự chứng tri của mười phương chư Phật và đặt dưới sự chứng minh của Đại lão Hòa thượng thượng Tắc hạ An, phương trượng chùa Thiền Tôn 2 – Quận 2; Trưởng lão Hòa thượng thượng Trí hạ Quảng viện chủ Chùa Huê Nghiêm - Quận 2; Hòa thượng Thích Minh Cảnh, phương trượng Tu viện Huệ Quang - Q. Tân Phú; Hòa thượng Thích Huệ Minh, phương trượng Chùa Giác Uyển - Quận Phú Nhuận, Hòa thượng Thích Thiện Minh, phương trượng Chùa Kỳ Quang 3 - Quận 2, Hòa thượng Thích Minh Hiền, phương trượng Chùa Linh Sơn - Quận 1; Hòa thượng Thích Thanh Sơn, trú xứ chùa Khuông Việt - Quận Tân Bình; Thượng tọa Thích Tâm Đức, trú xứ Thiền viện Vạn Hạnh - Quận Phú Nhuận; Thượng tọa Thích Đạt Đức, trú xứ Chùa Hải Quang - Quận Tân Bình; Thượng tọa Thích Minh Thanh, trú xứ Chùa Pháp Vân - Huyện Củ Chi; Thượng tọa Thích Chơn Minh, trú xứ Chùa Huệ Quang - Huyện Củ Chi..... Cùng  đại đức Tăng, Ni trụ trì các chùa trong và ngoài TPHCM cùng với Phật tử thập phương khắp nơi cũng về tham dự.

Khóa lễ kết thúc viên mãn trong niềm hoan hỷ của các phật tử tham dự và đồng thời vãng cảnh chùa đầu năm

 

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: