Thứ Hai, Ngày 19 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 8 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

Lễ họp mặt tất niên Ất Mùi

E-mail Print PDF

Mỗi năm trôi qua bốn mùa Xuân - Hạ - Thu - Đông xoay vần theo dòng xoáy thời gian. Năm Ất Mùi sắp qua đi, Xuân Bính Thân lại sắp đến, đạo tràng Viên Giác đã tổ chức lễ họp mặt tất niên tổng kết sinh hoạt Phật sự tu học của Phật tử tại đạo tràng trong năm vừa qua trong không khí ấm áp chân tình và thắm tình đạo vị.
 


Tiếp theo là lời đạo từ của vị thầy tri sự đại diện cho thầy trụ trì, ban lời sách tấn tới mọi Phật tử trên con đường tu học cũng như phương hướng hoạt động Phật sự có hiệu quả trong năm tới. Tiếp theo đó là lễ tuyên dương công đức các vị Phật tử đã âm thầm góp sức hỗ trợ mọi công việc Phật sự cho đạo tràng được thành tựu trong năm qua.
 

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn