Thứ Hai, Ngày 19 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 8 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

Lễ kỳ siêu

E-mail Print PDF

Ngày 19 tháng 11 A6L, tại đạo tràng Viên Giác đã diễn ra buổi lễ Kỳ siêu húy nhật cho các hương linh ký tự. các hương linh này là những bậc cha mẹ của các vị công đức chủ của chùa. Buổi lễ đã diễn ra trang nghiêm dưới sự chủ trì của TT. Thích Quảng Chơn - Tri sự Tổ đình Ấn Quang cùng chư Tăng Ni nhất tâm cầu nguyện. 
Ban biên tập giới thiệu một vài hình ảnh buổi lễ để những người thân của Hương linh nơi phương xa cùng góp phần cầu nguyện.

 

 

 Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

 

 


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: