Thứ Hai, Ngày 19 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 8 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

Khóa tụng kinh A-di-đà cúng dường Thánh đản

E-mail Print PDF

Lúc 18h00 ngày 17 tháng 11 năm Ất Mùi. Tại đạo tràng Viên Giác đã trang nghiêm khóa tụng kinh A-di-đà cúng dường Thánh đản Phật A Di Đà. Khoá lễ có sự hiện diện của Chư Tôn Đức, Tăng, Ni và hàng Phật tử thập phương đến dự.

 

 

Ban biên tập xin ghi lại một vài hình ảnh buổi lễ.

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt