Thứ Hai, Ngày 19 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 8 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

lễ truyền giới Quy Y cho các phật tử

E-mail Print PDF

Quy y Tam Bảo quả là đặt mình trên một con đường đi đến suốt cuộc đời của chúng ta. Việc làm nầy cần phải hiểu biết rõ, nhận thức tường tận, mới phát tâm Quy y. Phát nguyện Quy y là định hướng cho cả cuộc đời chúng ta. Nếu không hiểu biết gì, thì việc Quy y mất hết ý nghĩa.


Nhân Thánh đản Đức Phật  A Di Đà (Tháng 11 Ất Mùi), tại chùa Viên Giác đã tổ chức buổi lễ truyền giới Quy Y cho các phật tử. Trước khi Quy Y , các thiện nam tín nữ đã được Chư Tăng hướng dẫn đảnh lễ và tụng 48 lời Đại nguyện của Phật A DiĐà, sau đó sám hối, lãnh thọ Giới Pháp. Khi Quy Y Tam Bảo, TT. Trụ trì đã căn dặn rất kỹ : Quy Y Tăng rồi, thì từ đây chư Tăng ở chùa nào, xứ nào , nước nào, đều phải kính quý chứ không phải chỉ kính quý chư Tăng nời mình cầu thọ Quy giới mà thôi.   

 

 

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

p> 

Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: