Thứ Hai, Ngày 26 tháng 10 năm 2020 - Nhằm ngày 10 tháng 9 năm Canh Tý - PL 2564

Khóa Lễ Cam Lộ Pháp thực - Phổ thí Hữu tình vãng sanh Tịnh độ

E-mail Print PDF

Để tạo công đức cúng dường ngày Thánh đản Đức Phật A di Đà. Chiều rằm tháng 11 năm Ất Mùi, đạo tràng Viên Giác đã tổ chức lễ Thí Thực cho thập loại chúng sanh, siêu độ pháp giới hàm linh vãng sanh Tịnh độ. Buổi lễ do TT Thích Quảng Chơn cùng ban kinh sư chùa Viên Giác thực hiện.


Ban biên tập xin ghi lại một vài hình ảnh buổi lễ.

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: