Thứ Năm, Ngày 15 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 4 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

Hình ảnh : Buổi phát cơm từ thiện (Rằm tháng 11 Ất Mùi)

E-mail Print PDF

Vì mục đích gieo duyên Phật pháp, tạo cơ hội cho mọi người cùng ăn chay nhân rộng lòng từ bi. Một suất cơn chay an lạc và hoan hỷ đến với mọi người. Đó là một trong những hoạt động tại đạo tràng Viên Giác như đã thông báo trước đó.Tất cả mọi người từ chư Tăng đến thiện nam tín nữ đều chung tay thực hiện việc lành này trong niềm hoan hỷ.

 

 

Ban biên tập giới thiệu một vài hình ảnh khâu chuẩn bị và phát cơm trưa 15 tháng 11 -AL:

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt