Thứ Năm, Ngày 9 tháng 4 năm 2020 - Nhằm ngày 17 tháng 3 năm Canh Tý - PL 2563

Lễ Chẩn tế kỳ siêu các vong linh

E-mail Print PDF

Buổi trưa ngày 3 tháng 11 ÂL, đạo tràng Viên Giác đã tổ chức lễ Thí Thực  tại Đạo tràng Viên Giác do ĐĐ. Thích Đồng Văn làm Sám chủ cùng các chư tăng lập đàn. Đàn Chẩn tế kỳ siêu các vong linh.

 

 

Ban biên tập xin ghi lại một vài hình ảnh buổi lễ.

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: