Thứ Hai, Ngày 19 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 8 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

Lễ Kỳ Siêu (1.11 Ất Mùi)

E-mail Print PDF
Vào ngày 3/11 Ất Mùi (13/12/2015). Tại đạo tràng Viên Giác diễn buổi lễ :

Kỳ siêu chung thất hương linh của cụ bà Phạm Thị Tịnh (83 tuổi).

Kỳ siêu cửu huyền thất tổ của trai chủ Phan Thị Bảy pháp danh Giác Tâm


Kỳ siêu chánh tiến cụ ông Bùi Văn Phong pd Giác Phước (84 tuổi) - Phụ tiến Lê Thị Nguy (75 tuổi)

Buổi lễ do ban kinh sư chùa Viên Giác tiến hành các nghi thức cầu siêu, tụng niệm.

 
Ban biên tập giới thiệu một vài hình ảnh buổi lễ để những người thân của Hương linh nơi phương xa cùng góp phần cầu nguyện.
 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: