Thứ Hai, Ngày 19 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 8 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

Lễ Húy Kỵ cố Đại lão Hòa thượng Thích Hành Trụ (Ất Mùi)

E-mail Print PDF

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm trong nội tự với thời khóa trì Kinh A Di Đà - Cúng Phật do chư tăng đạo tràng thực hiện. Sau thời kinh cúng Phật là nghi thức tưởng niệm Giác Linh do Thượng tọa Thích Quảng Chơn chủ trì dưới sự chứng minh của chư tôn đức tăng ni tứ chúng thuộc đạo tràng đồng hộ niệm.


Thượng tọa trụ trì Thích Đồng Văn là đệ tử cuối cùng của cố Hòa thượng. Sanh thời, trưởng lão Hòa thượng là một bậc Giới Đức kiêm ưu, là vị Luật sư của Phật giáo khoảng thập niên 60 -70, là vị Thầy mô phạm của nhiều thế hệ Tăng Ni.

Trong 2 ngày 28 và 29 tháng 10 năm Ất Mùi, kỷ niệm ngày cố Hòa thượng viên tịch, toàn thể đạo tràng thắp nén hương lòng thành kính cúng dường bậc Tòng Lâm Trưởng Lão - Giáo Hội Đạo Sư.


BBT xin ghi lại một vài hình ảnh buổi lễ:

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Hình ảnh Lễ ngày 29/10 Ất Mùi :

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: