Thứ Hai, Ngày 19 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 8 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

Kỷ yếu THƯỢNG TỌA THÍCH MINH PHÁT : Trích lục những vần lưu bút

E-mail Print PDF

 

Phần I

Trích lục những vần lưu bút

Nam mô A Di Đà Phật

Ta chẳng phiền ai nếu họ phiền,

Vì ta có mặt mới là duyên,

Nếu không ta, có ai phiền trách,

Gió thổi hư không giữa đất liền.

Ta chẳng não loạn với một ai,

 

Có thêm thân,có nghiệp theo hoài,

Khen chê thương ghét đầy vơi mãi,

Xả hết cho đời khỏi trả vay.

Ngày xư pháp hội có hai người,

Tranh cải buồn phiền chuyển hổ ngươi,

Một vị phương trời lo phướng động,

Một người cải lại gió bay thôi.

Huệ Năng nhìn thấy trong câu chuyện,

Biết được ra khuyên một ít lời,

Phướn không gió cớ chi lay động,

Chỉ có tâm mình chịu nổi trôi.

Bà kia ông nọ người xa lạ,

Mà giận làm chi giữa cuộc đời,

Chẳng có vinh thì đâu có nhục,

Để lòng sầu não giữa đầy vơi.

Mái chùa từ buổi vui tình Phật,

Cắt tóc chia tay chẳng nợ đời,

Cơm Phật rau dưa qua ngày tháng,

Buồn chi lời nói của người đời.

Xả hết cho lòng không vướng bận,

Quên đi cho sạch chẳng chiều mơi,

Ai thương ai ghét đều là bạn,

Lời lẽ khen chê cũng thế thôi.

Giữ vẹn từ bi thêm hỷ xả,

Vào ra ba cõi mặc vui chơi

1992

Thích Minh Phát

 

Nam mô A Di Đà Phật

Chày kình tiếng nhẹ buông

Lòng con mãi lo buồn

Mong sao tròn nhân phật

Để ngày tháng qua xuông

Hoàng hôn chiều mưa rơi

Mồ hoang khắp trong đời

Mờ sương lòng không nơi

Hết thời

Nghĩ ngợi

Bao nhiêu duyên nghiệp người ơi !

Bao nhiêu oan trái trong đời viễn ly.

Xin tròn quả  phước hôm ni.

Ngày nay cho đến một khi đạo thành.

Thích Minh Phát

 

Nam mô A Di Đà Phật

Xin hoan hỷ giữa chợ đời đen trắng

Chốn phiền ba bao mưa nắng dập dồn

Từ có thân này thành chuyện sớm hôm

Rồi ngày tháng buộc ràng thêm thắt chặt

Giữa thế hệ muôn chuyện ai cũng mặc

Miễn tâm tư hằng mãi nụ cười vui

Cho lòng luôn hoà thuận giữa ngọt bùi

Để tạo dựng vuông tròn trong lẽ sống

Muốn tất cả mọi người luôn tự trọng

Muốn thân thương giữa bao cảnh khóc cười

Muốn chung hoà cho sự được mười mươi

Muốn tuỳ hỷ giữa đất trời tang lệ

Đời đã có rồi không thôi thì kệ

Kiếp nhân sinh bao thế hệ qua rồi

Nghiệp đa mang đeo đuổi kiếp con người

Thân tứ đại cũng tuỳ dòng luân tục.

Hồi tỉnh lại cho cuộc đời hạnh phúc

Niệm Di Đà điều phục lại thân tâm

Thoát trần ai trong sáng tợ trăng rằm

Hầu trở lại tròn đầy ba la mật.

Thích Minh Phát

 

Nam mô A Di Đà Phật

Sự lý đua nhau giữa chợ đời

Ai người thong thả mặc vui chơi

Gặp nhau hoan hỷ lòng thông cảm

Cho vẹn lòng thương ở với đời.

Cho vẹn lòng thương ở với đời

Biển trần lặn hụp mãi đua bơi

Nếu không cảnh tỉnh quay đầu lại

Muôn kiếp ngàn năm trả nợ đời.

Muôn kiếp ngàn năm trả nợ đời

Nơi miền khổ thú mặc vui chơi

Quê xưa cảnh cũ chừ quay lại

Thôi đến liên bang cũng kịp thời

Thôi đến liên bang cũng kịp thời

Nơi miền Phật độ được thảnh thơi

Sanh già đau chết không còn nữa

Niệm Phật nhìn trăng chẳng nợ đời

Thích Minh Phát

Thầy Minh Phát thi giả HT. Bổn Sư trong tang lễ cố HT. Khánh An

 

Đời sống tăng nhàn vui nước non

Yên hà bạn lữ nguyện vuông tròn

Liễu xanh tùng biếc xuân thu mặc

An lạc hạnh tu chẳng mất còn.

                                                                        Thích Minh Phát