Thứ Hai, Ngày 26 tháng 10 năm 2020 - Nhằm ngày 10 tháng 9 năm Canh Tý - PL 2564

Khóa lễ Sám hối đại nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát

E-mail Print PDF

Những hình ảnh trong khóa lễ Sám hối đại nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát ngày 14 tháng 10 năm Ất Mùi tại đạo tràng viên Giác.

 

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: