Thứ Sáu, Ngày 23 tháng 10 năm 2020 - Nhằm ngày 7 tháng 9 năm Canh Tý - PL 2564

KHAI ĐÀN : CAM LỘ PHÁP HẢI HẠ NGƯƠN TAM MUỘI THỦY QUAN GIẢI ÁCH PHÁP

E-mail Print PDF

“Ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng
Nghĩa sinh thành muôn kiếp khó đáp đền”.

Với những ý nghĩa đó, mong muốn tạo sức mạnh niềm tin cho những người con Phật quay về nguồn cội bày tỏ lòng tri ơn và biết ơn của mình đối với gia đình và cửu huyền thất tổ, đạo tràng Viên Giác đã tổ chức CAM LỘ PHÁP HẢI HẠ NGƯƠN TAM MUỘI THỦY QUAN GIẢI ÁCH PHÁP ĐÀN để mọi người bày tỏ tấm lòng của mình đối với chư Phật, chư Tổ và các vị cửu huyền thất tổ quyến thuộc nội ngoại trong dịp này.

 


Vào lúc 18h00 ngày 14 tháng 11 năm 2015 (nhằm 13/10 Ất Mùi), chư Tăng – Ni và Phật tử tại đạo tràng đã tổ chức Lễ Khai Đàn Cam Lộ Pháp Hải mở đầu cho ba ngày lễ Tết Hạ Nguyên theo truyền thống Phật Giáo. Khóa lễ được bắt đầu diễn ra với các nghi thức niêm hương bạch Phật, sái tịnh đàn tràng cung nghinh chư Phật quang giáng đạo tràng chứng minh pháp hội, bái sám lễ Phật hồng danh tiêu trừ nghiệp chướng, trì tụng Kinh Tạng Từ Bi Thủy Sám Pháp nguyện cho cõi nước Việt Nam thạnh trị thái bình, nhân dân an lạc - ấm no, nhà nhà lạc nghiệp an cư. Nguyện hồi hướng công đức ấy cho đồng bào đang chịu thiệt hại lũ lụt gây ra mau được thoát khỏi, mạng vong do thiên tai nhơn họa sớm được siêu sanh thoát hóa.


Khóa lễ khai đàn Cam Lộ Pháp Hội do TT Thích Đồng Văn làm sám chủ và chư tôn đức trong ban kinh sư hộ đàn. Ban biên tập giới thiệu những hình ảnh của buổi lễ khai đàn :

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: