Thứ Năm, Ngày 15 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 4 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

Một ngày tu tập với thời khóa đảnh lễ kinh Ngũ Bách Danh và trì tụng thần chú Đại Bi

E-mail Print PDF

Nhân Thánh đản Đức Bồ tát Quán Thế Âm, ngày 19 tháng 9 ÂL (31/10/2015) Thượng tọa Thích Đồng Văn cùng chư Tăng tại đạo tràng và các trú xứ đã tổ chức một ngày tu tập với thời khóa đảnh lễ kinh Ngũ Bách Danh và trì tụng thần chú Đại Bi; nương theo hạnh nguyện Đại Bi của Đức Bồ tát Quán Thế Âm: Phóng sanh, Thí thực. Một ngày tu tập trọn vẹn từ lúc 06 giờ 30 sáng đến 20 giờ 00 với sự tham gia tu tập của nhiều Phật tử đã được thành tựu viên mãn.

Ban biên tập giới thiệu một vài hình ảnh sinh hoạt một ngày tu tập nêu trên để các Phật tử hữu duyên phương xa không đến tu tập được tùy hỷ công đức an lành hạnh phúc này.

 

 

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: