Thứ Sáu, Ngày 4 tháng 12 năm 2020 - Nhằm ngày 20 tháng 10 năm Canh Tý - PL 2564

Lễ niêm đàn sái tịnh - Thượng phan (29.7 Ất Mùi)

E-mail Print PDF

Như chương trình LỄ THÁNH ĐẢN BỒ TÁT ĐỊA TẠNG  đã đưa trước đó, đúng 8h00 ngày 11 tháng 9 năm 2015 (nằm ngày 29 tháng 7 Âm lịch) Lễ niêm đàn sái tịnh - Thượng phan được trang nghiêm cử hành tại đạo trang Viên Giác do TT. Thích Quảng Chơn làm sám chủ cùng chư tôn đức tăng trong ban Kinh sư chùa Viên Giác.

 


 
Lễ niêm đàn sái tịnh - thượng phan chiêu u được diễn ra trong không trí trang nghiêm và thành kính với sự tham gia của chư Tăng và quý Phật tử nhất tâm cầu nguyện Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát phóng ánh quang minh siêu độ cho vạn loại hữu tình, cửu huyền thất tổ, lịch đại gia tiên, oan gia trái chủ, anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập loại cô hồn đẳng chúng mau về nương tựa Tam Bảo mà phát tâm Bồ đề chóng lên bờ giác ngộ.


Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: