Thứ Hai, Ngày 19 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 8 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

Lễ truyền giới Quy Y cho các phật tử nhân mùa Vu Lan 2015

E-mail Print PDF

Quy y Tam Bảo là đặt mình trên một con đường đi đến tận cùng của cuộc đời trong sự về nương với Ba Ngôi Quý Báu Phật, Pháp, Tăng.  Việc nầy cần phải hiểu biết rõ, nhận thức tường tận, mới phát tâm Quy y. Phát nguyện Quy y là định hướng cho cả cuộc đời chúng ta. Nếu không hiểu biết gì, thì việc Quy y mất hết ý nghĩa của nó.

 

Nhân mùa Vu Lan báo hiếu PL 2559, DL 2015. Lúc 14h00 Rằm tháng 7 năm Ất Mùi, tại chùa Viên Giác đã tổ chức buổi lễ truyền giới Quy Y cho các phật tử.

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: