Thứ Tư, Ngày 19 tháng 2 năm 2020 - Nhằm ngày 26 tháng 1 năm Canh Tý - PL 2563

TẬP SAN LẮNG NGHE SỐ 1

E-mail Print PDF

Chủ biên Ban Biên Tập: Thích Lệ Trang
Biên tập nội dung : Lý Việt Dũng
Cùng tập thể tăng ni sinh lớp gia giáo luyện dịch Hán tạng chùa Viên Giác.
Chịu trách nhiệm thực hiện : Thích Ðồng Văn - Vạng Anh Việt

Trong Số Này

  •