Thứ Tư, Ngày 21 tháng 10 năm 2020 - Nhằm ngày 5 tháng 9 năm Canh Tý - PL 2564

Lễ ngũ bách danh huân tu một ngày

E-mail Print PDF

Ngày 2 tháng 8 năm 2015 ( nhằm ngày 18.6 Ất Mùi), nhân ngày vía Bồ-tát Quán Thế Âm tại chùa Viên Giác đã tổ chức lễ ngũ bách danh huân tu một ngày và phóng sanh cúng dường .

 

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: