Thứ Tư, Ngày 8 tháng 4 năm 2020 - Nhằm ngày 16 tháng 3 năm Canh Tý - PL 2563

Chẩn tế âm linh (17.6 Ất Mùi )

E-mail Print PDF

Để tạo công đức cúng dường Thánh đản Bồ tát Quán Thế Âm, ngày 1 tháng 8 năm 2015 ( nhằm ngày 17.6 Ất Mùi) chư tôn đức Tăng trong ban kinh sư Chùa Viên Giác thực hiện đàn tràng cầu siêu cho các hương linh, chẩn tế âm linh - Phổ thí pháp giới Cô hồn - Bạt độ cử huyền thất tổ cùng ký tự chư hương linh siêu sanh Tịnh độ.

 

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

 

 


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: