Thứ Năm, Ngày 15 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 4 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

Khóa lễ niêm đàn sái tịnh, bạch Phật cung thỉnh giác linh cố HT Thích Hồng Tịnh

E-mail Print PDF

Nhằm thể hiện tinh thần tri ân và báo ân, cảm niệm ân đức sâu dày của cố Hòa thượng Thích Hồng Tịnh - tổ sư khai sáng đạo tràng Viên Giác còn lưu lại trong tâm tư của quý Tăng - Ni và Phật tử, chiều ngày 05 tháng 07 năm 2015 (nhằm 20/05 Ất Mùi), chư Tăng - Ni trong môn phong và Phật tử đạo tràng Viên Giác đã tổ chức lễ kỵ báo tiến tưởng niệm giác linh cố hòa thượng ân sư.

 

Vào lúc 18h00, ba hồi chuông trông bát nhã vang lên, hai hàng Phật tử trang nghiêm chắp tay thành kinh cung thỉnh chư vị thượng tọa, đại đức Tăng - Ni quang lâm Tổ đường niêm hương cúng dường giác linh cố hòa thượng ân sư.  Sau đó, ĐĐ. Thích Trí Thông đã trang nghiêm cử hành khóa lễ niêm đàn sái tịnh, bạch Phật; ĐĐ. Thích Thiện Phước sám chủ lễ cung thỉnh giác linh cố Hòa thượng quang giáng đạo tràng chứng minh công đức.

Quả thật:

"Dép cỏ lối về còn hiển hiện

 Hoa Đàm tuy rụng vẫn còn hương".

 

 

Ban biên tập ghi nhận một số hình ảnh tại buổi lễ :

 

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: