Thứ Năm, Ngày 9 tháng 4 năm 2020 - Nhằm ngày 17 tháng 3 năm Canh Tý - PL 2563

Lễ phóng sanh bảo vệ môi trường(6/5 Ất Mùi)

E-mail Print PDF

Trong kinh Dược Sư bổn nguyện công đức dạy rằng: "Cứu thả các sinh mạng được tiêu trừ bệnh tật, thoát khỏi các tai nạn." Người phóng sinh tu phước, giúp bảo vệ môi trường, cứu muôn loài thoát khỏi khổ ách thì nương vào công đức ấy: bản thân lánh xa được các tai nạn. Đó cũng là chủ đề trong sinh hoạt hàng tuần tại đạo tràng Viên Giác.

Hôm qua, ngày 21 tháng 6 năm 2015 (nhằm ngày mùng 6/5 Ất Mùi). chư Tăng đạo tràng đã tổ chức buổi phóng sanh với đông đảo các em học sinh, nam nữ Phật tử cùng tham dự.


Với mục đích kêu gọi bảo vệ môi trường. Chùa Viên Giác đã kết hợp với chánh quyền Phường và các trường học gần khu vực cùng phát động phong trào bảo vệ môi trường thiên nhiên.

Những sanh vật đã được các em học sinh cùng các Phật tử tự tay trả về thiên nhiên, thả xuống kênh Nhiêu Lộc hầu mong mọi người bảo vệ sự sống và môi trường.

 

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: