Thứ Hai, Ngày 19 tháng 4 năm 2021 - Nhằm ngày 8 tháng 3 năm Tân Sửu - PL 2564

VIDEO : Thuyết Pháp "Hương Từ Tỏa Rạng"

E-mail Print PDF

Buổi thuyết pháp với chủ đề "Hương Từ Tỏa Rạng" do Thượng tọa Thích Lệ Trang phương trượng Chùa Định Thành Q. 10 - nguyên trụ trì Đạo tràng Viên Giác chia sẻ Phật pháp cho phật tử tham dự đại lễ Phật Đản 2015 tại đạo tràng. Mọi người ai cũng hoan hỷ khi được diện kiến và nghe lời pháp nhũ của Thượng tọa giảng giải về ý nghĩa của cuộc đời Đức Phật và rút ra những bài học quý báu cho chúng ta. Buổi pháp thoại diễn ra trang nghiêm thành kính trong thời gian gần 2 giờ và kết thúc trong niềm hoan hỷ ngạt ngào niềm tri ân của thính chúng. Do thời lượng có hạn, BBT chúng tôi giới thiệu 1 giờ đầu của buổi thuyết pháp về sự ra đời của Đức Phật.

Dim lights Embed Embed this video on your site

Dim lights Embed Embed this video on your site

Dim lights Embed Embed this video on your site