Thứ Hai, Ngày 8 tháng 3 năm 2021 - Nhằm ngày 25 tháng 1 năm Tân Sửu - PL 2564

Hình ảnh Đại lễ Phật Đản PL.2559 (Mùng 9 tháng 4)

E-mail Print PDF

Hôm nay, ngày 26 tháng 05 năm 2015 (nhằm 09/04 Ất Mùi), trong chương trình tuần lễ Phật Đản 2015, chư Tăng và Phật tử đạo tràng Viên Giác đã long trọng cử hành khóa lễ dâng lục cúng nhằm cúng dường lên kim tướng sơ sanh Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật nhân lễ khánh đản của Ngài.
 
Khóa lễ được diễn ra trong không khí trang nghiêm và thành kính cùng với sự tham gia của chư Tăng và Phật tử tại đạo tràng.


Nghi thức dâng lục cúng là một nghi lễ cúng dường trong Phật Giáo bao gồm sáu món như hương, hoa, đăng, đồ, quả, nhạc nhằm để bày tỏ lòng tôn kính của mình dâng lên cúng dường chư Phật và Bồ Tát mười phương. Đây là một nét văn hóa tiêu biểu của nghi lễ Phật Giáo mà hiện nay đã dần đi vào quên lãng.

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: