Thứ Hai, Ngày 8 tháng 3 năm 2021 - Nhằm ngày 25 tháng 1 năm Tân Sửu - PL 2564

Những hình ảnh ghi nhận tại lễ Húy Nhật Cố Thượng Tọa Thích Minh Phát.

E-mail Print PDF

Ngày Giỗ kỵ cũng là ngày mà tất cả những người thân thương quen biết, huynh đệ thân bằng cùng về lại với nhau trong tình Linh Sơn quyến thuộc, tay vái chào nhau, miệng nở nụ cười hoan hỷ, sống lại cùng nhau những giây phút chân thật của tình người. Dưới bóng Đấng Giác Ngộ, đoàn thể Tăng già luôn được tự tại an nhiên, vững niềm tin nơi chánh pháp vô biên mà người con Phật đang gánh vác. Như những vần thơ mà thưở sanh thời cố Thượng tọa tự tay viết:

Đời sống tăng nhàn vui nước non

Yên hà bạn lữ nguyện vuông tròn

Liễu sanh tùng biếc xuân thu mặc

An lạc hạnh tu chẳng mất còn.

Trong ngày Giỗ kỵ, không phân biệt trẻ già lớn nhỏ, mọi giới mọi người cùng đem hết tâm thành tạo nên một đạo lực để dâng lên cúng dường Giác linh cố Thượng tọa.

Những hình ảnh ghi nhận tại lễ Húy Nhật Cố Thượng Tọa Thích Minh Phát.

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn

Viengiac.vn


Những bài mới hơn:
Những bài cũ hơn: